LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018

Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej.
2019 – 2021
Uczelnia

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to uczelnia o profilu technicznym z 70-letnią tradycją. Do tej pory uczelnię ukończyło około 78 tys. absolwentów, a obecnie kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej. Wielu spośród prawie 1 200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym. W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

Źródło: www.pk.edu.pl

Wydział

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej kształci studentów na trzech kierunkach: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa i biotechnologia. Absolwenci Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe, rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej. Ponadto, technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów. Zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Źródło: www.chemia.pk.edu.pl

wydział

Projekt finansowany przez:

Program LIDER skierowany jest przede wszystkim do młodych naukowców, którzy mogą reprezentować różne dziedziny naukowe. Został stworzony w celu wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki  
w skali międzynarodowej.  Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Co badamy?

Charakterystyka problemu

Realizowany projekt porusza zagadnienia dotyczące problemów z leczeniem łuszczycy (z łac. Psoriasis), która jest klasyfikowana jako niezakaźna, przewlekła choroba o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się grudkowo-złuszczającą postacią i składa się z procesów zapalno-proliferacyjnych, jakie zachodzą w skórze. Łuszczyca to choroba, która może występować 
w wielu odmianach, do których zalicza się pięć podstawowych typów, tj. łuszczyca plackowata, kropelkowata, odwrócona, krostkowa oraz uogólniona. Łuszczyca klinicznie objawia się czerwonymi grudkami pokrytymi łuską, blaszkami łuszczycowymi lub krostkami na skórze, głównie to okolica kolan 
i łokci.

Jak do tej pory nie udało się znaleźć skutecznego sposobu leczenia tej choroby, 
z którą z roku na rok boryka się coraz więcej ludzi zarówno w Polce, jak i na świecie. Szacuje się, że łuszczyca obejmuje 2-5% światowej populacji, co stanowi ok. 140-210 milionów pacjentów. Najczęściej w leczeniu miejscowym łuszczycy stosuje się różnego rodzaju maści, które zawierają, m.in. kortykosteroidy (głównie dipropionian betametazonu), analogi witaminy D3 (kalcypotriol, kalcytriol czy takalcytol), dziegieć, retinoidy (np. tazaroten) czy też inhibitory kalcyneuryny (takrolimus, pimekrolimus). Istotnym mankamentem tego typu zaopatrywania zmienionych chorobowo obszarów skóry jest konieczność częstej aplikacji leku, mała skuteczność działania, a niejednokrotnie – krótkotrwały efekt.

Literatura

M. Sala et al., Journal of Controlled Release, 2016, 239, 182–202;

M. Pradhan et al., Journal of Controlled Release, 2013, 170, 380–395;

M. Dimitrov et al., World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2016, 5, 2036–204;

A. Neneman, Z. Adamski, Forum Medycyny Rodzinnej, 2009, 3, 447–453;

D.Wielowieyska-Szybińska, A. Wojas-Pelc, Postępy Dermatologii i Alergologii, 2012, 29, 123–12;

A.C. Bolkote, M.B. Tadwalkar, International Journal of Emerging Trends in Technology, 2015, 2, 215–220;

F.Z. Zangeneh, F.S. Shooshtary, Psoriasis — types, causes and medication (H. Lima), wyd. InTech, 2013, 3–3.

Obejmuje do

5%

światowej populacji

co stanowi ok. 140-210 milionów pacjentów

Kontakt

Telefon

(12) 628 27 98

Osoba

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Lokalizacja

Warszawska 24, 31-155 Kraków