Cel projektu

Do czego dążymy?

Materiały hydrożelowe

Głównym celem projektu jest otrzymanie bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako nowatorski sposób leczenia łuszczycy. Natomiast celem pośrednim są również badania nad profilem i kinetyką uwalniania wybranych substancji czynnych zarówno 
z nanonośnika, jak i z matrycy hydrożelowej, co stanowi podwójny system dostarczania leku.

Hydrożel

Bio-hybrydowe materiały hydrożelowe inkorporowane systemem nanonośnik-lek.

Badania

Badania nad podwójnym systemem dostarczania leku.

Co chcemy osiągnąć?

Efekt końcowy

Efektem końcowym planowanego projektu jest opracowanie kompozycji bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako nowatorskiego sposobu leczenia łuszczycy. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i odpowiednie nawilżenie powierzchni skóry objętej łuszczycą, a podwójny system uwalniania umożliwi stopniowe dostarczenie substancji czynnej. Dzięki czemu, wydłuży się efekt terapeutyczny, a zmniejszą się koszty leczenia.

Uzyskane pozytywne rezultaty, zwłaszcza z zakresu cytotoksyczności i badań na liniach komórkowych umożliwią wybranie prototypu i dalsze prace nad komercjalizacją bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych, które są niedostępne na rynku.

Prace badawcze rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem w styczniu 2019. Pierwszy etap dotyczy opracowania metody otrzymywania matryc hydrożelowych i ich charakterystyki. W kolejnych krokach badania będą skupione nad uzyskaniem układu nanonośnik-lek (NanoLek), a następnie nad jego inkorporacją do matrycy polimerowej (NanoLekGel), co w rezultacie końcowym pozwoli na wybranie prototypu bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych.

Kontakt

Telefon

(12) 628 27 98

Osoba

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Lokalizacja

Warszawska 24, 31-155 Kraków